Hopp til innholdet

Elektriske Biler Dominerer i Norge, Men Oljeavhengigheten Holder Stand

På en Circle K-stasjon utenfor Kongsberg, Norge, dominerer ladestasjoner for elektriske biler over bensinpumper. Dette synet er blitt stadig vanligere i det nordiske landet, og gir et glimt av fremtiden som kan vente bilførere over hele verden.

Circle K Kongsbergporten, Kongsberg, Norge. Bilde tatt ovenfra og viser elektriske ladestasjoner til venstre og vanlig drivstoff til høyre.
Circle K i Kongsberg med elektriske ladestasjoner til venstre og tradisjonellt drivstoff til høyre.

Norge har lenge vært en pioner når det gjelder elektriske kjøretøy, takket være gunstige skattefordeler og insentiver.

Men selv med over en femtedel av bilparken drevet av batterier, og et bensinforbruk som har falt med 37% siden 2013, har det vist seg vanskeligere å eliminere oljen fra andre transportformer. Elektriske biler stod for 23% av kilometerne kjørt i Norge i 2022, men diesel utgjorde fortsatt 43% av den totale distansen.

Norges oljeforbruk per innbygger har falt med nesten en fjerdedel siden 2002, men det er fortsatt høyere enn mange av landets naboer. Dette skyldes delvis en befolkningsvekst på om lag 1% årlig siden 2008.

Norges erfaringer tyder på at elektriske biler ikke er en helbredende kur mot karbonutslipp, men at de likevel kan ha en betydelig effekt på forbruket av fossile brensler.

Rakt På

  • På en Circle K-stasjon utenfor Kongsberg dominerer ladestasjoner for elektriske biler over bensinpumper.
  • Over en femtedel av Norges bilpark er nå drevet av batterier, og bensinforbruket har falt med 37% siden 2013.
  • Norges oljeforbruk per innbygger har falt med nesten en fjerdedel siden 2002, men det er fortsatt høyere enn mange av landets naboer.
  • Elektriske biler stod for 23% av kilometerne kjort i Norge i 2022, mens diesel utgjorde 43% av den totale distansen.
  • Til tross for fremskritt med elektriske kjøretøy, er det vanskelig å eliminere olje helt fra andre transportformer.
Ståle Ulvan
Latest posts by Ståle Ulvan (see all)