Hopp til innholdet

19 Olje og Gassprosjekter til over 200 Milliarder Godkjent

Regjeringen kunngjorde i dag godkjennelsen av 19 nye olje- og gassprosjekter på norsk kontinentalsokkel, med investeringer verdt over 200 milliarder kroner.

Terje Aasland, minister for petroleum og energi, fremhevet prosjektenes betydning for Europas energisikkerhet. «Som kontinentets eneste nettoeksportør av olje og gass, sikrer vi med disse prosjektene ny produksjon fra siste halvdel av 2020-tallet, noe som garanterer fortsatt høy norsk leveranse,» sa Aasland.

Advertisements

Disse prosjektene inkluderer nye utviklinger, utvidelse av eksisterende felt, samt investeringer rettet mot økt utvinning fra eksisterende felt.

Tidligere denne måneden uttalte Norge en interesse for å åpne deler av kontinentalsokkelen for kommersiell dypvannsgruvedrift, som et ledd i strategien for å oppdage nye økonomiske muligheter og minske avhengigheten av olje- og gassindustrien.

Samtidig har konflikten i Ukraina ledet til en økning i Norges inntekter, ettersom europeiske land tidligere avhengige av Russland nå søker alternative energikilder. Norge har avvist beskyldninger om at landet drar fordel av krigen i Ukraina.

Stortinget annonserte i februar en donasjon på 75 milliarder kroner til Kiev som del av en femårig støttepakke, finansiert av oljeinntektene, noe som ikke forventes å påvirke norsk økonomi.

Magnus Hansen